JAK KUPOWAĆ W EXPERT KOSMETYKI?

1 Wybierz produkt do koszyka
2 Wybierz sposób dostawy
3 Czekaj na dostawę

EXPERT KOSMETYKI

Pon-Pt 9:00 - 16:00
Sob - 9:00 - 13:00
Czekamy na Twoje sugestie!

regulamin

REGULAMIN

mający zastosowanie do umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Do umów zawartych wcześniej mają zastosowanie postanowienia wcześniejszego regulaminu, obowiązującego do dnia 24.12.2014 r.

 3. Właścicielem sklepu internetowego www.expert-kosmetyki.pl jest Aldona Pierchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, z siedzibą w Rybniku, 44-200, ul. Kościuszki 14, nr NIP 6422552245, nr REGON 277126976, ze zbiorem danych zarejestrowanym w GIODO pod numerem księgi: 146670

 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych  skierowaną do osób będących konsumentami.

 5. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Pierchała Aldonę F.H.U.”AP” Pierchała Aldona za pośrednictwem strony internetowej www.expert-kosmetyki.pl.

 • Sprzedający - Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 • Kupujący – osoba będąca konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

 • Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;

 • Dowód zakupu – paragon;

 • Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

 

§ 2

Warunki sprzedaży

 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

 2. Przy każdym produkcie znajduje się opis głównych cech danego produktu, w tym m.in. jego właściwości, przeznaczenie, sposób użycia, pojemność.

 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zaznaczenie opcji POTWIERDŹ ZAKUP.

 4. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego.

 5. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

 6. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).

 7. Dowodem zakupu jest paragon. Przesyłka zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania.

 8. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.

 9. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą e-maila, wysłanego na adres: sklep@expert-kosmetyki.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 783 008 926 podając następujące informacje:

 • nazwę,

 • ilość,

 • pojemność wybranych produktów,

 • dane Kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego;

 1. Kupujący przy dokonywaniu zamówienia wybiera sposób w jaki będzie się kontaktował ze Sklepem internetowym;

 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

 3. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej kosmetyków marki Kerastase dlatego ma prawo ograniczyć ilości sprzedawanych produktów marki Kerastase do 6 sztuk jednej referencji miesięcznie

 

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 1. Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

  • wpłata na konto za pomocą przelewu;

  • płatność online;

  • płatność gotówką przy odbiorze;

 2. Płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 3. Dane do dokonania zapłaty:

F.H.U. "AP" Aldona Pierchała, ul. Kościuszki 14, 44-200 Rybnik

Numer konta: mBank (BRE Bank S.A.)
nr: 77 1140 2004 0000 3002 3692 2835

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

Koszt dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, który Kupujący może wybrać w trakcie składania zamówienia. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem:

firmy kurierskiej POCZTEX Ekspres 24

 • 13 zł przy płatności online lub przelewem;

 • 16 zł przy płatności za pobraniem;

 

Poczty Polskiej POCZTEX Kurier 48;

 • 11 zł przy płatności online lub przelewem;

 • 14 zł przy płatności za pobraniem

 

odbiór osobisty – ul. Gliwicka 26, 44-200 Rybnik;

 1. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu, zaś podane ceny są cenami brutto.

 2. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 3. W przypadku zamówień, których łączny koszt wynosi powyżej 300 zł, a Kupujący wybierze sposób płatności online lub przelew, nie ponosi on opłat za dostawę produktów.

 4. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

 5. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

 

 

§ 4

Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

 2. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru i powstania wady, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu termin w jakim oczekiwać on będzie spełnienia żądania obniżenia ceny. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu lub reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego.

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 14 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może:

 • żądać obniżenia ceny lub

 • odstąpić od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego rzecz wymieni na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

 • wymiany rzeczy na wolną od wad albo

 • usunięcia wady;

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 2. Kupujący może skorzystać z formularza dołączonego do zamówienia w celu dokonania odstąpienia od umowy.

 3. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 4. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący, jednakże koszty te są następnie zwracane przez Sprzedającego. Jeżeli jednak Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.

 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 •    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§ 6

Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym www.expert-kosmetyki.pl komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1280x720 pikseli. Strona znajdująca się pod adresem internetowym jest przystosowana do szerokości 1024x768  pikseli, więc prawidłowo wyświetli się na urządzeniach z ekranami minimalnie 1024 piksele na szerokość.

 4. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 6. W razie sporów Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów.

 

§ 7

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.expert-kosmetyki.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.

 

Regulamin mający zastosowanie do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się w sklepie internetowym expert-kosmetyki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Ceny towarów w sklepie expert-kosmetyki.pl zawierają podatek VAT.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 4. Sprzedaż jest każdorazowo dokumentowana paragonem. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.

 5. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

 6. Złożone zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.


 

 SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Poprzez poprawne złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu – klikając w link "Dodaj do koszyka", znajdujący się przy opisie produktu. Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep expert-kosmetyki.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

 8. Zamówienie może być złożone także drogą e-mail. Wystarczy przesłać na adres elektroniczny sklepu sklep@expert-kosmetyki.pl następujące dane: nazwę, ilość i pojemność wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

 9. Złożone zamówienia przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie przez obsługę sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel internetowego sklepu expert-kosmetyki.pl o zmianach w regulaminie będzie informować na niniejszej stronie. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet

 3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2.

 4. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

TOP